ACTIVITAT “UN MARQ DE NOMBRES”

Amb la intenció de donar contingut matemàtic i lúdic alhora, els dies 11 i 12 de juny de 2019, lectius i posteriors a les avaluacions ordinàries, el departament de Matemàtiques va decidir organitzar una visita al MARQ i realitzar l’activitat que el departament de didàctica de l’esmentat museu proposava. El dimarts 11 de juny, 33 alumnes de segon d’ESO acompanyats per les professores Rosa Martínez, Macu Maciá i el professor Luis López, van fer la visita i les activitats programades. El dimecres 12 de juny, 35 alumnes de tercer d’ESO van fer la mateixa activitat i els van acompanyar Luis López, Anna Albeza i Yolanda Pons. Cal destacar que l’activitat ha tingut més interés per a tercer d’ESO que per a segon, sobretot pel tipus d’activitats dins del museu.

RAQUEL LLOPIS GOMIS

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

2019-07-02T16:18:59+00:00