Oficina Virtual 2020-09-30T10:47:06+00:00

OFICINA VIRTUAL

PROFESSORS

Activitats extraescolars
Justificant de faltes

ALUMNES

Convalidació per a esportistes d’elit
Reclamació de qualificacions
Sol·licitud de canvi de programa lingüístic
Sol·licitud de convalidació d’estudis
Sol·licitud general
Sol·licitud d’exempció de valencià
Sol·licitud taquilles (Val)
Sol·licitud taquilles (Cast)

PARES

Fitxa de Salut (Val)
Fitxa de Salut (Cast)
RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016
Justificant faltes d’alumnes

Itaca
Reserva de aula
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana