Publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos del BL per al curs 2017-2018. Es pot consultar-ho en Secretaria/Banc de llibres.