Equip directiu 2020-07-17T08:53:45+00:00

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA

Francisca Isabel Ramos Giner

direccion@ieslloixa.com

VICEDIRECTORA

Irene Pérez Torregrosa

subdireccion@ieslloixa.com

DIRECCIÓ D´ESTUDIS

Teresa López Tomás

je@ieslloixa.com

SECRETÀRIA

Raquel Llopis Gomis

secretaria@ieslloixa.com

Itaca
Reserva de aula
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana