Equip directiu 2018-03-01T19:03:19+00:00

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA

Francisca Isabel Ramos Giner

direccion@ieslloixa.com

VICEDIRECTORA

Irene Pérez Torregrosa

subdireccion@ieslloixa.com

CAP D´ESTUDIS

Teresa López Tomás

je@ieslloixa.com

SECRETARI

Manuel Ángel Flores Vicedo

secretaria@ieslloixa.com

Itaca
Reserva de aula
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana