Actualització: INICI DE CURS ESCOLAR 2020/21 / Actualización: INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/21

Informació de l’Inici de curs 2020/21:

Jornades d’Acolliments de l’Alumnat del curs 2020/21 segons Nivells.

Mesures organitzatives de l’IES Lloixa. Curs 2020/21.

Calendari Escolar Curs 2020/21 (inclou els festius locals de Sant Joan d’Alacant)

—————————————————————–

Información del Inicio de curso 2020/21:

Jornadas de Acogidas del Alumnado del curso 2020/21 según Niveles.

Medidas organizativas del IES Lloixa. Curso 2020/21.

Calendario Escolar Curso 2020/21 (incluye los festivos locales de Sant Joan d’Alacant)

IES Lloixa

2020-09-04T21:51:18+00:00