Junta de delegats 2018-03-01T19:05:11+00:00

JUNTA DE DELEGATS

Està integrada per representants de l’alumnat dels diferents grups, pels representants de l’alumnat en el Consell Escolar i per dos membres de l’Associació d’Alumnes del centre.

Té, entre unes altres, les següents funcions:

  • Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració de la Programació General Anual.
  • Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de cada grup o curs.
  • Rebre informació sobre els temes tractats al Consell Escolar recollida pels representants dels alumnes.
  • Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern.

Quan ho sol·licite, la Junta de Delegats haurà de ser escoltada pels òrgans de govern i de coordinació de l’institut, en assumptes com:

  • Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives.
  • Celebració de proves d’exàmens.
  • Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica als alumnes.

REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR 2016-2017

ARIADNA IVORRA GÓMEZ

ALTEA MAESTRE COLOMER

SONIA MOLINA FLORES

ADRIÁN RIPOLL AMAT

DELEGATS

Delegats/delegades 2016-2017

GRUP DELEGAT/DA SUBDELEGAT/DA
1r ESOA ANA BELÉN SÁNCHEZ JUAN DANIEL MORENO VARGAS
1r ESOB AITANA NOGUERAS AZUAR CARLA MANRIQUE OTERO
1r ESOC IGNACIO LARIO FULGENCIO LUCÍA LARIO FULGENCIO
1r ESOD MANUELA MUÑOZ GARCÍA YASMIN MAROUF MANDOUH
AARÓN PÉREZ CRUZ
2n ESOA HÉCTOR SEVA BERENGUER MARÍA SOLER DELGADO
ARIADNA IVORRA GÓMEZ
2n ESO PMAR Mª JOSÉ BLAS MORALES SERGI DOMENECH PLANELLES
ADRIÁN PÉREZ IBARRA
2n ESOB BAUTISTA TANTERA LESTELLE IKER DAVO ANGULO
2n ESOC MARIO PLANELLES LLAMAS DAVID LÓPEZ VARÓN
3n ESOA HELENA GILABERT CID NATALE VILLANUEVA GUEVARA
3r ESO PMAR FRANCISCO SALA ALBARRACÍN AINHOA SOLER SÁNCHEZ
3r ESOB CRISTINA CLIMENT SIMÓN RAFAEL OJEDA SARABIA
3r ESOC ALTEA MAESTRE COLOMER RUBÉN MARTÍNEZ HOSTYN
3r ESOD CRISTIAN JÁVEGA IVORRA IVÁN MORALES GARCÍA
4t ESOA JULIO DE LUCAS GIL TATIANA CAMACHO RODRÍGUEZ
4t ESOB SILVIA TENDERO SANCHÍS NAYRA SELAYA RIBERA
4t ESOC JESÚS LARA FERNÁNDEZ JAIME ARLANDIS VÁZQUEZ
4t ESO PR4 ESTEFANÍA MIRANDA MIRA MIREYA MIRA LÓPEZ
1r BATX A CARMEN RIQUELME GRACIA CRISTINA SÁNCHEZ MOLLA
1r BATX B ELENA ABRAHAMYAN ATABYAN JORGE MANRIQUE OTERO
1r BATX C ALBA GINER BAIXAULI VICTOR PLAZA RELUCIO
2n BATX A SONIA MOLINA FLORES ANDREA GÓMEZ DÍAZ
2n BATX B ADRIÁN RIPOLL AMAT CRISTINA JORDÁ DOMENECH
LUCÍA SUAY ALBERT
2n BATX C MARTA THIELEMANN VIVES DANIEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
1r CFMA BENITO CARDONA PÉREZ MANUEL BERRUECO MORALES
2n CFMA FEDERICA ANASTASIA VICTORIA MIRA CANTOS
1r CFSA ANA Mª VERA ORS DAMIÁN ALARCÓN SEMPERE
2n CFSA NOELIA GARCÍA CAVERO ANTONIO LEÓN RUIZ
Itaca
Reserva de aula
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana