LLIURAMENT REQUISIT ACADÈMIC PER A CICLES FORMATIUS / ENTREGA REQUISITO ACADÉMICO PARA CICLOS FORMATIVOS

L’alumnat de nou ingrés, de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior a l’IES Lloixa, ha de lliurar el requisit acadèmic abans de les 13:00 h del 14 de juliol de 2020.

—————————————————————————–

El alumnado de nuevo ingreso, de Ciclo Formativo de Grado Medio o Grado Superior en el IES Lloixa, tiene que entregar el requisito académico antes de las 13:00 h del 14 de julio de 2020.

IES Lloixa

2020-07-07T21:45:05+00:00