NOVA PÀGINA WEB / NUEVA PÁGINA WEB

D’ací a unes setmanes, l’actual pàgina web del centre deixarà de funcionar.

La nova pàgina web serà aquesta (versió en valencià):    https://portal.edu.gva.es/ieslloixa/

Ja està en funcionament, encara que s’està acabant d’actualitzar per posar-la al dia.

—————————————————————————————

Dentro de unas semanas, la actual página web del centro dejará de funcionar.

La nueva página web será esta (versión en castellano):    https://portal.edu.gva.es/ieslloixa/es/centre-2/

Ya está en funcionamiento, aunque se está acabando de actualizar para ponerla al día.

IES Lloixa

2020-11-13T10:03:46+00:00