Oficina Virtual 2018-02-14T18:55:01+00:00

OFICINA VIRTUAL

PROFESSORS

Amonestació
Activitats extraescolars
Memòria d’activitats extraescolars
Justificant de faltes
Justificant de faltes d’assistència (Val)
Justificant de faltes d’assistència (Cast)

ALUMNES

Convalidació per a esportistes d’elit
Reclamació de qualificacions
Sol·licitud de convalidació d’estudis
Sol·licitud general
Sol·licitud d’exempció de valencià
Sol·licitud taquilles (Val)
Sol·licitud taquilles (Cast)

PARES

Autorització d’eixida ocasional
Autorització entrada/eixida del centre
Fitxa de Salut (Val)
Fitxa de Salut (Cast)
Justificant d’assistència al centre
Justificant faltes d’alumnes
Rebut recepció del mòbil

Itaca
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana