D’ON PROVÉ EL NOM “LLOIXA”?

Els orígens de Sant Joan es remunten a la denominació àrab. La zona que hui es coneix com el terme municipal de Sant Joan estava formada por tres poblats musulmans: Benialí, Lloixa i Benimagrell.

Lloixa correspon a la partida antiga de Sant Joan, situada a l’oest del municipi, és a dir, en la zona en què es troba ubicat el nostre institut.

A finals del segle XII la ciutat Lloixa va quedar deshabitada i passà a formar part de Benialí. Malgrat tots els problemes d’abastiment d’aigua que ja eren importants en aquella època, els àrabs van aconseguir una horta fèrtil i productiva gràcies a l’enginyós sistema de reg que crearen. Esta influència àrab actualment es pot apreciar en els noms que encara hui porten les séquies principals (gualeró, assut,…)

Quan el rei en Jaume I va conquerir estos tres poblats es va trobar amb esta xarxa hidrogràfica i la hi va mantenir. Amb l’arribada dels cristians, la mesquita es va consagrar a Sant Joan, posteriorment Sant Joan no sols farà referència a l’església sinó que també substituirà l’antic nom àrab del poble: Benialí (fill d’Alí).

Els topònims constitueixen una part fonamental de la nostra herència cultural, ens informen de com els nostres avantpassats interpretaven la realitat que els envoltava i de com van construir la seua pròpia manera de viure a partir de la delimitació particular de l’espai, perquè els topònims ens ajuden a localitzar els llocs i a situar-nos-hi. El topònim és un testimoni plàstic i una forma d’empremta arqueològica.

Lloixa és un topònim rural (fora del nucli urbà) que recorda la memòria dels nostres majors. Es tracta, doncs, de respectar la tradició dels habitants d’este territori.

Victòria Sangüesa i Aguilar

GALERIA DE FOTOS

PROJECTE EDUCATIU

Organització del curs 2017-18
Pla de Convivència
Pla d’Emergències
Pla de Millora
Pla de Transició
Pla lector
Practicum del Master en Secundària
Programa Plurilingüe
Reglament de Règim Interior
Procediment de recuperació de matèries pendents de cursos anteriors
Oferta educativa en ESO
Oferta educativa en 4t ESO
Oferta educativa en 1r Batxillerat
Ofereix educativa en 2r Batxillerat
Ofereix educativa en Cicles Formatius
Criteris de Promoció
Activitats extraescolars
Matèries en valencià
Normes de Convivència en l’IES LLOIXA
Normes de convivència amb el P.A.S.
Normes d’ús de les taquilles
Opcions de repetició en 1º Batxillerat
Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

Itaca
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana