Equip directiu 2018-02-14T18:53:02+00:00

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA

Francisca Isabel Ramos Giner

direccion@ieslloixa.com

VICEDIRECTORA

Irene Pérez Torregrosa

subdireccion@ieslloixa.com

CAP D´ESTUDIS

Teresa López Tomás

je@ieslloixa.com

SECRETARI

Manuel Ángel Flores Vicedo

secretaria@ieslloixa.com

Itaca
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana