PARTICIPACIÓ I RESULTATS PROVA CANGUR

Aquest curs la participació a les proves Cangur ha sigut major que l’any passat. De fet, 54 alumnes de 3r , 4t d’ESO i primer de Batxillerat van participar el dijous 21 de març de 2019 a les esmentades proves que van tindre lloc a les 11:00 h del matí a la Universitat d’Alacant. La durada de les proves va ser de 75 minuts. Després de la prova, van tenir una visita guiada a la Universitat. El professorat acompanyant va ser Luis López Arranz, Conrad Gallent i Anna Albeza. A més a més, el dia següent, divendres 22 de març, 35 alumnes de 1r i 2n d’ESO van fer la prova a l’institut.

L’alumnat següent ha obtingut resultats destacats dins de l’Edició de la Prova Cangur 2019. L’alumnat esmentat es troba dins del 5% de les millors puntuacions obtingudes:

PRIMER D’ESO

Pablo de Puelles el lloc 88 de 2081

SEGON D’ESO

Luis Muñoz Martínez el lloc 45 de 1521

Vicente Martínez Valero el lloc 68 de 1521

QUART D’ESO

Silvia Palomo Sánchez-Montañés el lloc 45 de 2318

PRIMER DE BATXILLERAT

Rubén Martínez Hostyn el lloc 54 de 1448

RAQUEL LLOPIS GOMIS

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

2019-07-02T16:30:27+00:00