QUALIFICACIONS FINALS PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS / CALIFICACIONES FINALES PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Resultats de les proves d’accés a cicles formatius realitzades a l’IES Lloixa /

Resultados de las pruebas de acceso a ciclos formativos realizadas en el IES Lloixa

 

Resultats proves d’accés a grau mitjà. Juliol 2020 / Resultados pruebas de acceso a grado medio. Julio 2020

Resultats proves d’accés a grau superior. Juliol 2020 / Resultados pruebas de acceso a grado superior. Julio 2020

IES Lloixa

2020-07-13T09:32:29+00:00